O projekcie,

czyli Jeżyk 2 wraca!

„Być odpowiedzialnym Europejczykiem” – to projekt przewodnika dydaktycznego dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych, który podejmuje tematykę integracji europejskiej. Zespół pracowników i współpracowników Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, już po raz drugi, podjął się zadania przygotowania innowacyjnych materiałów edukacyjnych z myślą o nauczycielach, uczniach i ich rodzicach.

Projekt jest realizowany przez Dział Obsługi Projektów Rozwojowych UE, który pozyskał dofinansowanie z funduszy europejskich w kwocie ponad 36 tysięcy euro. DOPR wraz z zespołem autorów współpracujących ma już na koncie opracowanie przewodnika dydaktycznego dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych. Było to prawdziwe kompendium wiedzy dla nauczycieli z zakresu tematyki integracji europejskiej wraz kartami pracy i wspaniale opracowanym pod względem graficznym materiałem.

Zaletą przewodnika jest jego interdyscyplinarny charakter oraz opracowanie materiałów w taki sposób, aby uczniowie oraz ich rodziny mogły angażować się w lekcje oraz proponowane gry i zabawy. Materiał zawarty w książce odpowiada założeniom programowym wymaganym na drugim poziomie edukacyjnym. Na stronie internetowej znajdą się także multimedialne treści i karty pracy.

Poprzednia edycja przewodnika okazała się sukcesem o czym świadczyły entuzjastyczne recenzje nauczycieli oraz opinie dzieci, które miały okazję wziąć udział w pilotażowych lekcjach.

Tym razem nasz Zespół przygotował konferencje upowszechniające, warsztaty dla nauczycieli, pedagogów oraz dyrektorów szkół. Na stronie internetowej znajdziecie Państwo  niezbędne informacje i formularze za pomocą których będzie można zapisać się na warsztaty dla nauczycieli, dyrektorów szkół i pedagogów oraz na konferencje upowszechniające. Projekt potrwa od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. Przewodnik w wersji drukowanej ukaże się w czerwcu 2014 r.

Zapraszamy do współpracy!